Projekt „Załóż maskę”

Cel główny: Ochrona zdrowia przed smogiem poprzez noszenie maski antysmogowej.

Cele poboczne: Profilaktyka zdrowotna, zwrócenie uwagi mieszkańców na bierność władz w walce ze smogiem, na szkodliwość powietrza oraz jego wpływem na ich zdrowie oraz zdrowie ich dzieci.

Adresaci projektu: Projekt adresowany jest do mieszkańców Rybnika oraz okolicznych miejscowości.

Czas realizacji: 2019 – 2020r.


Kluczowym celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej szkodliwości smogu na ich zdrowie. W pierwszej kolejności, fundacja będzie starała się pozyskać sponsorów oraz wsparcie urzędu miasta, które pozwoli na prowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej.

Wyniki badań jakości powietrza są przerażające na tym terenie, wszelkie ekspertyzy wskazują na szkodliwość i bezpośrednie negatywne oddziaływanie smogu na zdrowie ludzi oraz zwierząt. Stwierdzono, że tak znaczne przekroczenia norm, mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Smog w tak dużym stężeniu powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej noworodka, zwiększa zapadalność na nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) jak i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci

W wyniku badań stwierdzono, że 15% wszystkich epizodów objawów astmy można przypisać zanieczyszczeniu powietrza. Związek następuje także w przypadku chorób niedokrwiennych serca u osób starszych.

Jednym z pierwszych działań, jakie podejmie fundacja, będzie rozdanie dzieciom z okolicznych przedszkoli oraz szkół – masek antysmogowych, ograniczających przyswajanie negatywnych substancji z powietrza.

Projekt pozwoli na ochronę zdrowia dzieci i młodzieży, a także pozwoli wykształcić najmłodszych mieszkańców nawyk dbania o wspólne dobro – środowisko.

Comments