Czym legalnie palić w piecu?

W skrócie, efektywnymi paliwami które nie powodują skażenia okolicy, jednak poza paliwami również technika ma znaczenie, co przedstawimy poniżej.

W pełni legalnie, można palić w piecu:

– węglem kamiennym — dla kotła zasypowego zazwyczaj im grubszy węgiel, tym lepszy

– węglem czeskim (“półbrunatnym”) i brunatnym; ma gorsze parametry, niż węgiel kamienny i 30–50% wilgoci, jednak palenie nim jest legalne

– niemalowanym, nieimpregnowanym drewnem; tylko w takiej konfiguracji

– ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi; tylko ze sprawdzone źródła, z certyfikatami

– brykietami ze słomy, zbożem, odpadami roślinnymi różnego rodzaju (np. łupinami z orzechów, pestkami, szyszkami – tu ryzykiem jest jedynie zniszczenie kotła przez kwasy zawarte w niektórych pestkach (np. wiśni), hurtowe wynoszenie z lasu szyszek jest karalne.

Uchwały antysmogowe zakazały palenia:

– mułu węglowego i flotokoncentratu,

– miałów z (dużą) zawartością ziarna do 3mm,

– węgla brunatnego,

– niesezonowanego drewna.

Za spalanie niedozwolonych paliw grożą kary identyczne jak za spalanie odpadów.

Dlaczego niedozwolone jest spalanie przetworzone drewna?

Głównie, z powodu uwalniania podczas spalania takiego drewna, silnie toksycznych trucizn do atmosfery. Domowy piec osiąga stosunkowo niskie temperatury (500 – 600 stopni) wobec czego nie jest możliwy pełny rozkład substancji i powstają rakotwórcze półprodukty. Przetworzone odpady drewna zawierają w dużych ilościach substancje, które same w sobie są szkodliwe (np. metale ciężkie jak ołów, kadm, rtęć) lub które w trakcie spalania łączą się w toksyczne związki (chlor, siarka) albo też są obecne w paliwie i ulatują do atmosfery (np. formalina w lepiszczu płyt meblowych).

Niedozwolonym przetworzonym odpadem są np. ramy okienne, meble, więźba dachowa, elementy konstrukcji budynków — impregnaty do drewna, farby i lakiery to mieszanki toksycznych chemikaliów, które przy spalaniu trafiają w powietrze.

Kolejnym przetworzonym drewnem są płyty wiórowe, paździerzowe, panele podłogowe, klepki parkietowe, dykta — to wyroby w większej części złożone z drewna, lecz zawierające syntetyczne lepiszcze, często laminowane lub lakierowane. Dopiero od niedawna, lepiszcze do produkcji takich płyt nie zawierają substancji niebezpiecznych.

Zawsze złym pomysłem jest opalanie podkładami kolejowymi, ponieważ podkłady poddane są impregnacji kreozotem – dzięki czemu stają się rakotwórczą bombą. Od podkładów takich należy trzymać się z daleka, a co dopiero opalać nimi.

Spalanie niebezpiecznych i zabronionych odpadów jest obwarowane karą, grozi nam sankcja do 500 zł a w uporczywych przypadkach rozprawa sądowa.

Poza jakością paliwa równie ważna jest umiejętność spalania, lecz o tym w kolejnym poradniku.

Comments